Photo of Simon Sebag Montefiore
Cour­tesy of the Author